Семейство

Семейство

получи подкрепа

С какво мога да съм полезна?

Динамика

Адаптация на детето в групова среда 

Индивидуална работа с тийнейджър

Oтношения родител-дете

Трудности в двойката

• Свързване на семейството

 

Невъзможност за изразяване на гняв в комуникацията

Изразяване на твърде много гняв в отношенията

 

 

 

Семейно планиране

Консултации на бъдещи родители

Тревожност, ограничаващи убеждения и страхове през бременността

 

Подготовка и планиране на раждането

Пре- и перинатално свързване

Адаптация в новите роли на майка и баща

Планиране на домакинството и личното време

Следродилна депресия

свържи се

Основата на семейството не е да властваме един над друг, а да се свържем, да изградим отношения, коопериране и подкрепа.

От 2017 година развивам индивидуална и групова частна практика, в която съчетавам житейската си и професионална опитност с различни терапевтични подходи като:

Класическа психоанализа и съвременните й направления

Телесна психотерапия – Вилхелм Райх и теорията за бронята, Биоенергийният поток на Александър Лоуен и Джон Пиеракос, Терапия на 5-те движения на проф.Валдо Бернаскони, Интегративна Психомоторна терапия на проф.Амара Екерт

Техники от: Гещалт терапията на Фриц Пърлс, Клиент-центрирана терапия на Карл Роджърс, Психодрама на Джейкъб Л.Морено, Семейна динамика по Берт Хелингер, Когнитивно-поведенческа терапия на Арън Бек, Транзакционен анализ на Ерик Бърн, Somatic experiencing на Питър Левин, Арт терапия, Театро терапия, Музико терапия, други

Активни Медитации

Дихателни практики

Биоенергиен масаж

Източни практики и философии

интегративен подход

Метод на работа

От 2017 година развивам индивидуална и групова частна практика, в която съчетавам житейската си и професионална опитност с различни терапевтични подходи като:

Класическа психоанализа и съвременните й направления

Телесна психотерапия – Вилхелм Райх и теорията за бронята, Биоенергийният поток на Александър Лоуен и Джон Пиеракос, Терапия на 5-те движения на проф.Валдо Бернаскони, Интегративна Психомоторна терапия на проф.Амара Екерт

Дихателни практики

Активни Медитации

Техники от: Гещалт терапията на Фриц Пърлс, Клиент-центрирана терапия на Карл Роджърс, Психодрама на Джейкъб Л.Морено, Семейна динамика по Берт Хелингер, Когнитивно-поведенческа терапия на Арън Бек, Транзакционен анализ на Ерик Бърн, Somatic experiencing на Питър Левин, Арт терапия, Театро терапия, Музико терапия, други

Биоенергиен масаж

свържи се

Семейство

Подбрани тематични лекции и преживелищни обучения, които да подкрепят родителите в семейната динамика и в индивидуалното им справяне с достигнат личен лимит.

Психологическо консултиране и подкрепа на бъдещи и настоящи родители, свързано с различни трудности, през които преминава член на семейството или цялото семейство.

При трудности в семейната динамика, чрез способите на играта, психомоториката може да помогне да се изразят натрупани напрежения, задържани емоции и неотреагирани ситуации, което ще доведе до баланс в цялата система.

i am motion

Това е най-обогатяващата среща на човек с човека.

Индивидуална психотерапия

В среда на доверие - Преживей. Осъзнай. Приеми. Продължи.

Групова психотерапия

Срещни се със себе си.

Психотелесни практики