Индивидуална психотерапия

Индивидуална психотерапия

Какво е индивидуалната психотерапия?

• Тя е отговорност и постоянство.

• Тя е търпение да принадлежиш и да устоиш на връзката клиент-терапевт.

• Тя е доверие към процеса и времето, което лекува с различно темпо при всеки човек.

• Тя е любов – най-вече към себе си, когато ти е най-трудно.

• Тя е любознателност и дози смелост – да опиташ нещо ново извън кабинета.

• Тя е и гъвкавост, отпускане, приемане, разширение и промяна, които идват като резултат от терапевтичната работа.

Какво изследваме в индивидуалната психотерапия?

• Мисловни неефективни модели, убеждения и вярвания.

• Страхове и тревоги.

• Задържани емоции и чувства, които освобождаваме.

• Защити и зона на комфорт, които може да саботират процеса на израстване.

• Настоящи форми на поведение и пробваме алтернативни.

• Травми.

Това е най-обогатяващата среща на човека с човек

Индивидуална психотерапия

Животът е път и има свои принципи, които изискват време за духовно и емоционално узряване. Амортизираните психически структури често не могат да се откъснат доброволно и ни въвличат в повторение на едни и същи непълноценни за нас действия, болезнени емоции и чувства, с които не можем да се справим сами. Това е и моментът за зряло решение и стъпка към започването на терапия.

Продължителността на една сесия е 60 мин.

Терапията се провежда под формата на регулярни ежеседмични срещи на живо или онлайн.

повече за

Метода ми на работа и състоянията, с които работя

Психотерапия
Индивидуална психотерапия

За записване

Невидимата връзка, която се създава между клиента и терапевта, е поверителна, подкрепяща, освобождаваща и води до осъзнаване, личностно израстване и поемане управлението на собствения си живот.

В момента графикът ми е запълнен.

Нови клиенти приемам два пъти в годината

След 15-ти август – за начало през септември и през декември – за начало през януари.

Запитване за нови клиенти:

Контакти