срещни се с мен

Района на Руски паметник

пиши ми на

само за настоящи клиенти

Контакти
Свържи се с мен

Запитване за нови клиенти

Сесии провеждам - само с предварително записани часове. В момента графикът ми е запълнен.
• Нови клиенти приемам два пъти в годината: След 15-ти август, за начало през септември и през декември, за начало през януари.
• Нови участници за едногодишна затворена група приемам: Между 15-ти август и 10-ти септември – за начало през есента на 2024 година.