Бизнес

Бизнес

получи подкрепа

При какви трудности мога да съм полезна?

Личностни

Криза на идентичността, сливане с професията

Баланс в живота 

Личностно и професионално развитие

Самооценка и решителност 

Регулиране на емоции

• Депресивни и панически разстройства, страхове

Стрес и тревожност, професионално прегаряне

Промяна на работното място и адаптация

Екипни

Оценка на климата в екипа, дефиниране на скрит проблем

Явен конфликт в екипа

Конфликт между съдружници

Консултации по трудни теми

Свързване на екипа

Психическо здраве – превенция на бърнаут, дефиниране на различните психически състояния, смърт на колега

 

 

 

оздрави бизнеса си

Инвестицията днес - в превенция на стреса и качество на комуникацията, е основа утре - за ефективност на екипа и откритост в отношенията.

От една страна:

В 18-годишната ми практика, натрупана на 16 международни пазара като активен търговец, ръководител на международни проекти и маркетинг, активен участник в комуникацията между вътрешнофирмените отдели и връзката с клиенти, човек – преминал през низ от конфликтни ситуации и решения, телесна травма и професионално прегаряне,  

 

От друга страна: 

На база на 7-годишния ми опит като психотерапевт, вече подкрепяйки хора, които преживяват трудности в общуването в екипа и с ръководителите си, не се справят с високите нива на стреса и стигат до професионално прегаряне в динамиката на работата си, 

 

Мога да кажа,

че двата стълба, които са от ключово значение за успеха на бизнеса са:

ЗДРАВЕТО – психическо и физическо, на служителите и на ръководителите

ОТНОШЕНИЯТА В ЕКИПА – възстановяването или изграждането на липсваща комуникация и навременното разрешаване на конфликти.

оздрави бизнеса си

Бизнес

Подбрани тематични лекции и преживелищни обучения, които да подкрепят бизнеса ви, служителите ви и вас самите като ръководители на вътрешнофирмената динамика, съобразно специфичните ви нужди.

Психологическо консултиране и работа със самооценка, същност и умения, трудности, планиране и решителност, по-добра реализация в настоящата сфера или избор на нов професионален път и адаптация.

При трудности и разногласия в екипа или с партньорите ви, медиацията ще ви помогне да подобрите личния си стил на комуникация, да добиете ясна визия за възможностите, да начертаете стъпки за взимане на решения и да направите крачка напред в конфликта.

i am motion

Това е най-обогатяващата среща на човек с човека.

Индивидуална психотерапия

В среда на доверие - Преживей. Осъзнай. Приеми. Продължи.

Групова психотерапия

Срещни се със себе си.

Психотелесни практики