Образование

През 2000-ната година, тогава на 18, образованието за мен беше цел за постигане и диплома за признание.

23 години по-късно – това е най-красивият и смислен път на познание и срещи, по който все още вървя. И колкото повече научавам, толкова повече се докосвам до незнанието, защото Вселенската мъдрост е безкрайна, а човешкото съзнавано, което се среща с нея, работи едва на 5%.

Благодарна съм на многобройните ми учители за всяка частица от себе си и за всяко късче знание, които са ми дали! Вярвам, че тези срещи са развили потенциала ми, разширили са мирогледа ми и са допринесли за отграничаване на личното ми светоусещане.

Благодарна съм на родителите ми, че ме има, че са ми предали най-доброто от себе си и от родовете си, че запалиха и поддържаха будна искрата на знанието!

Благодарна съм на семейството ми за предизвикателствата и за стабилната разнопосочна подкрепа, която получавам всеки ден, за да имам лукса да продължавам да уча и да развивам себе си най-вече като човек!

2017 – 2019
„Артистични психо-социални практики и психодрама“ към НБУ

Това е обучението, което ме върна към спонтанността ми, към широтата да влизам в различни образи и роли, към голямата ми любов – театъра. Разбуди въображението ми. Даде ми поле за работа с несъзнаваните процеси през психоаналитичния и психодраматичния прочит. Помогна ми да вникна в човека и страданието му отвъд болестта.

Обучението е практически ориентирано и теоритично насочено към психологически и еволютивни теории, класическа /Фройд/ и съвременна психоанализа /Ерик Ериксън, Мелани Клайн, Уиникът, Франсоаз Долто, Патрик Деларош, др./, психодрама, социометрия и групова динамика, плейбек театър и ролеви анализ, тълкуване на приказки и сънища, анализ на текста, изкуство терапия и неврология.

Програмата е под ръководството на Цветелина Йосифова и д-р Давид Йерохам.

Част от преподавателския екип са доц.д-р Диана Циркова, проф.Ивайло Търнев, Златко Теохаров, Цветелина Господинова.

 • Практически стаж – Социална програма „Павилион 19“ за работа с деца, младежи на улицата и техните семейства. Ментор Юлиана Сайска
 • Супервизия/ Психодраматично обсъждане на случаи с Давид Йерохам
2005 – 2007 – Магистър „Маркетинг“
към УНСС

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2005 – 2007 – Магистър „Маркетинг“
към УНСС

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2005 – 2007 – Магистър „Маркетинг“
към УНСС

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Виж повече +

Обучението е практически ориентирано и теоритично насочено към психологически и еволютивни теории, класическа /Фройд/ и съвременна психоанализа /Ерик Ериксън, Мелани Клайн, Уиникът, Франсоаз Долто, Патрик Деларош, др./, психодрама, социометрия и групова динамика, плейбек театър и ролеви анализ, тълкуване на приказки и сънища, анализ на текста, изкуство терапия и неврология.

Програмата е под ръководството на Цветелина Йосифова и д-р Давид Йерохам.

Част от преподавателския екип са доц.д-р Диана Циркова, проф.Ивайло Търнев, Златко Теохаров, Цветелина Господинова.

 • Практически стаж – Социална програма „Павилион 19“ за работа с деца, младежи на улицата и техните семейства. Ментор Юлиана Сайска
 • Супервизия/ Психодраматично обсъждане на случаи с Давид Йерохам
2002 – 2004 – Професионална квалификация по „Международни отношения“ към СУ „Св.Климент Охридски“ +

към СУ „Св.Климент Охридски“

2017 – 2019Магистър „Артистични психо-социални практики и психодрама“ към НБУ – Артистични психо-социални практики и психодрама – магистърска програма НБУ (nbu.bg)

Обучението е практически ориентирано и теоритично насочено към психологически и еволютивни теории, класическа и съвременна психоанализа, психодрама, групова динамика, плейбек театър и ролеви анализ, изкуство терапия и неврология. Програмата е под ръководството на Цветелина Йосифова и д-р Давид Йерохам. Част от преподавателския екип са доц.д-р Диана Циркова, проф.Ивайло Търнев, Златко Теохаров, Цвет. Господинова.

 • Практически стаж – Социална програма „Павилион 19“ за работа с деца, младежи на улицата и техните семейства. Ментор Юлиана Сайска
 • Супервизия/ Психодраматично обсъждане на случаи с Давид Йерохам

2005 – 2007Магистър „Маркетинг“ към УНСС

2002 – 2004Професионална квалификация по „Международни отношения“ към СУ „Св.Климент Охридски“

2000 – 2004Бакалавър „Връзки с обществеността“ към СУ „Св.Климент Охридски“

2021Медиатор към Сдружение „Споразумения“ – Преглед на медиатор — — Единен Регистър на Медиаторите (mjs.bg)

2015 – 2019Неорайхиански аналитичен психотерапевт към БИНАП – https://binap.eu/

Обучението е практически ориентирано и теоритично насочено към диагностика и терапевтична работа с триединството – ум, душа и тяло. Подготовката включва обща психология, теории на еволютивното развитие, класическа и съвременна психоанализа, групова психотерапия, неорайхианска /психотелесна/ теория за анализ на травмите и характеровата структура, терапия на 5-те движения, биоенергетика, биоенергийни дихателни практики, биоенергиен масаж, психоантропология, психодиагностика, работа с ВВСТ тест, анатомия и физиология, неврология и ендокринология, психосоматика, клинична психология, обща психиатрия и психопатология, психофармакология, сексология, междуличностна комуникация, психология на творческия процес. Програмата е под ръководството на Мадлен Алгафари и проф.д-р Захарина Савова.

 • Теория и практика – 848 часа
 • Практически стаж – 400 часа в Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски“. Ментор Цанко Цанков
 • Супервизия – общо 600 задължителни часа работа с лични клиенти, супервизирани на всяка 4-та сесия. Супервизори: Виргиния Захариева, проф. д-р Захарина Савова, Мадлен Алгафари, Станислава Тончева, Тинка Митева, Цанко Цанков
 • Допълнителна супервизия от група – задължителни 60 часа, признават се 30
 • Личен опит в групи – 250 задължителни часа в групи и уъркшопи, външни за Института
 • Лична терапия – 100 задължителни часа
 • Тренинги към Института – 8 задължителни х 6 дни /признават се 160 часа лична терапия/
 • Изпит – Дипломна работа и защита; Теоритичен изпит по неорайхианска аналитична психотерапия, психотерапевтични техники от други модалности, психиатрия, психофармакология и психосоматика; Практическа част пред комисия за водене на индивидуална терапевтична сесия с клиент и водене на терапевтична група.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ /в сформиране/

2022 – 2024Психомоторен терапевт за работа с деца към Deutsch Akademie fur Psychomotorik e.V. и БАПМТ – Обучение „Интегративна психомоторна терапия с деца” – Bapmt

Обучението е практически ориентирано и теоритично насочено към работа с тялото през резонанс и символика на игровия модел, който позволява освобождаване на задържани емоции и отиграване на житейски ситуации. Програмата е с международен преподавателски екип, под ръководството на проф. д-р Амара Р. Екерт.

 • Практически стаж – Център за детско развитие „Психомоторика за всички деца“. Ментор Ваня Дункова
 • Супервизия с проф. д-р Амара Р. Екерт

ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Преминала съм множество лекции и практически семинари в област: личностно развитие и личен бранд, психология, психотерапия, психопатология, психосоматика, неврология, диетика, пренатално възпитание, детско развитие 0 до 7 години, източни практики, биоенергийни практики, арт терапия, констелации, психодрама, работа с глас и актьорско майсторство.

НАГРАДИ

2017 – Награда „Заедност“

Киноаналитична психодрама – курс с Румен Рачев в Международна Академия Дж.Л.Морено и Клиника Канчелов – www.klinikakanchelov.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostru exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex lorem ipsum.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Член на Българска асоциация за развитие на ПсихомоторикатаBapmt – bapmt

Член на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество

Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество • БНПД (neoraihianstvo.org)