4 columns

4 columns

От 2017 година развивам индивидуална и групова частна практика, в която съчетавам житейската си и професионална опитност с различни терапевтични подходи като:

  • Класическа психоанализа и съвременните й направления
  • Телесна психотерапия – Вилхелм Райх и теорията за бронята, Биоенергийният поток на Александър Лоуен и Джон Пиеракос, Терапия на 5-те движения на проф.Валдо Бернаскони, Интегративна Психомоторна терапия на проф.Амара Екерт
  • Техники от: Гещалт терапията на Фриц Пърлс, Клиент-центрирана терапия на Карл Роджърс, Психодрама на Джейкъб Л.Морено, Семейна динамика по Берт Хелингер, Когнитивно-поведенческа терапия на Арън Бек, Транзакционен анализ на Ерик Бърн, Арт терапия, Театро терапия, Музико терапия, други
  • Активни Медитации
  • Дихателни практики
  • Биоенергиен масаж
  • Източни практики и философии
Ilona Andreeva